Nasza absolwentka, Magdalena Łuniewska, doktorantka w Zakładzie Psycholingwistyki Wydziału Psychologii UW wraz z dr hab. Ewą Haman z Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Zakładu Psycholingwistyki Wydziału Psychologii UW, zostały polskimi koordynatorkami projektu finansowanego w ramach grantów przyznawanych przez Fundusz Wyszehradzki. Projekt będzie realizowany na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
(informacja za: honory i wyróżnienia w: Charaktery, magazyn psychologiczny, nr 2/2015, s.82)

Maciej Biernaczyk, Filip Tokarski i Szymon Pajzert zakwalifikowali się do etapu centralnego XXII Olimpiady Informatycznej. Ponadto 10 uczniów naszej szkoły, obok uczniów z Warszawy i Białegostoku, zostało zaproszonych na warsztaty Akademii Algorytmiki realizowane w ramach programu Uniwersytet Młodych Wynalazców Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego. Warsztaty będą odbywały się na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Anna Beata Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale oraz owocnych warsztatów!

Jakub Bociek wygrał casting na Reportera TVP ABC i tym samym zakwalifikował się do Wielkiego Finału jako jeden z dziesięciorga dzieci z całej Polski. Finał Ogólnopolski odbędzie się w Warszawie w siedzibie TVP, na planie programu „Pytania na Śniadanie”. Przed Finałem w dniu 4 marca finaliści będą mieli okazję występu na żywo w programie „Pytanie na Śniadanie”. Życzymy powodzenia w finale!
Zdjęcia, relacje i filmy z castingu: facebook, youtube, TVP ABC.

Do finału Miejskiego Konkursu Dzieje Torunia zakwalifikowali się:
- w kategorii liceum: Maciej Kopidurski, Natalia Łożykowska, Paulina Staszkiewicz;
- w kategorii gimnazjum: Stanisław Kostulski, Natalia Bielacka.
Opiekunami uczniów są Pani prof. Maria Jadczak, Pan prof. Arkadiusz Kierys, Pani prof. Małgorzata Strzelecka. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ewa Zielińska, Julia Borkowska, Kamil Stankiewicz, Rafał Zbonikowski i Krzysztof Kunca awansowali do finału XV Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zofia Kaczmarek i Szymon Wiśniewski zostali zakwalifikowane do finału Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, oraz do wygłoszenia referatu na XLI Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomiczno–Astronautycznym im. prof. Roberta Głębockiego. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Siedmioro uczniów Liceum Akademickiego zakwalifikowało się do etapu centralnego 61 Olimpiady Chemicznej. Zakwalifikowani uczniowie: Klaudia Laks, Krystian Lewkowicz, Robert Wojciechowski, Rafał Zbonikowski, Julia Giełdon, Radosław Wójcik i Kamil Marudziński. Opiekunami uczniów są Pani prof. Małgorzata Augustynowicz - Kłyszewska, Pani prof. Anna Rygielska oraz Pan dr Andrzej Wolan (Wydział Chemii UMK). Gratulujemy i życzymy sukcesów w finale!

Strony