Dominik Cieśliński, Paweł Czajka, Sara Kusz, Przemysław Mroczkowski, Tomasz Przybyłowski, Piotr Woźnicki, Rafał Zbonikowski zostali Stypendystami Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2014/2015. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Gratulujemy wspaniałych sukcesów!

Sara Kusz, Tomasz Przybyłowski i Rafał Zbonikowski uzyskali status stypendysty Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Ponadto do grona uczestników programu przyjęci zostali: Anna Chęsy, Dominik Cieśliński, Grzegorz Dłużewski, Julia Giełdon, Oskar Grocholski, Zofia Kaczmarek, Natalia Kujawa, Klaudia Laks, Zuzanna Laudańska, Wojciech Olejniczak, Szymon Pajzert, Michał Pawlak, Oliwia Ptaszyk, Mateusz Sieniawski, Piotr Woźnicki, Ewa Zielińska, Szymon Zwara. Gratulacje!

Filip Szwejkowski, Wojciech Pypkowski, Filip Lamański, Maciej Jankowski, Michał Barszczewski, Wojciech Sikorski, Grzegorz Kapelak, Piotr Ciepliński i Michał Banasiak zostali zakwalifikowani do zawodów okręgowych XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Arkadiusz Stańczyk. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Kiermasz kartek świątecznych i biżuterii, który miał miejsce w piątek 21 listopada br. podczas zebrań z rodzicami, zakończył się sukcesem, przynosząc dochód w wysokości 418 zł. Zebrana kwota została przekazana na rzecz Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą opiekującej się 7-letnim Oliwierem chorym na nowotwór. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy! Szczególne podziękowania kierujemy do Pani prof. Violetty Klugowskiej, która już po raz kolejny pomogła w przygotowaniu kiermaszu, wykonując wraz z uczniami kartki świąteczne.

W jesiennej edycji RYNNY POETYCKIEJ nasi uczniowie Jakub Ferek i Wojciech Pypkowski zajęli ex aequo I miejsce, a Julia Zawistowska III miejsce. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Edyta Bugaj-Brauze. Gratulacje!

Ośmioro uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do zawodów II stopnia XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej. Krzysztof Kunca, Franciszek Bereza, Rafał Zbonikowski, Oskar Grocholski, Anna Nowak, Oliwia Ptaszyk, zakwalifikowali się w grupie mechaniczno-budowlanej, natomiast Julia Borkowska, Kamil Mańkowski - w grupie elektryczno-elektronicznej. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

W dniu 24 listopada br. odbyły się w naszej szkole Indywidualne zawody szachowe dla uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Koordynatorami zawodów byli Pani prof. Iwona Dylewska oraz Pan prof. Damian Rumiński.

Jedenaścioro uczniów Liceum Akademickiego zakwalifikowało się do etapu okręgowego XXII Olimpiady Informatycznej: Maciej Biernaczyk, Filip Tokarski, Michał Zabłocki, Sebastian Majewski,Szymon Pajzert, Łukasz Garstecki, Adrian Stępiński, Adam Kapica, Kamil Mańkowski, Kamil Kaznowski, Zuzanna Opała. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Anna Beata Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

W dniu 5 listopada wychowankowie internatu z klas trzecich Gimnazjum Akademickiego uczestniczyli w warsztatach własnoręcznego wykonania mydła. Zajęcia odbyły się w Kamienicy Alchemika pod opieką Pani prof. Izabeli Symonowicz-Jabłońskiej.
Relacja zdjęciowa -->

Najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 20 listopada 2014 r., godz. 16.30.

Listy zakwalifikowanych do kolejnych etapów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla gimnazjum można na bieżąco śledzić na stronach Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Uczniowie Gimnazjum Akademickiego zakwalifikowani do etapów rejonowych:
- biologia - 19 osób (lista zakwalifikowanych),
- chemia - 26 osób (lista zakwalifikowanych),
- fizyka - 25 osób (lista zakwalifikowanych),
- geografia - 29 osób (lista zakwalifikowanych),
- historia - 25 osób (lista zakwalifikowanych),
- język angielski - 33 osoby (lista zakwalifikowanych),
- język francuski - 2 osoby (lista zakwalifikowanych),
- język niemiecki - 14 osób (lista zakwalifikowanych),
- język polski - 26 osób (lista zakwalifikowanych),
- matematyka - 52 osoby (lista zakwalifikowanych).
Wszystkim uczniom zakwalifikowanym do etapu rejonowego gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych etapach. Gratulujemy również opiekunom oraz życzymy wytrwałości w dalszej pracy.

Szanowni Państwo, najbliższe spotkania z rodzicami odbędą się w dniu 21 listopada br. według harmonogramu:
- 16.15 - 16.45 - Uczeń zdolny w szkole i w domu - jak wspierać zdolne dziecko w rozwoju uzdolnień? - zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych zarówno gimnazjum jak i liceum oraz wszystkich zainteresowanych.
- 17.00 - 17.45 - zebrania klasowe;
- 17.45 - 18.45 - konsultacje indywidualne z nauczycielami.

Strony