W dniu 1 października uczniowie klas pierwszych Gimnazjum Akademickiego oraz Liceum Akademickiego uczestniczyli w głównych uroczystościach Inauguracji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Ważnym wydarzeniem było uroczyste złożenie ślubowania przed Jego Magnificencją Rektorem UMK.
Relacja zdjęciowa ->

W dniu 1 października w Gimnazjum Akademickim odbyły się oficjalne uroczystości związane z inauguracją nowych klas:
- klasy dwujęzycznej z językiem hiszpańskim;
- klasy przyrodniczej;
- klasy matematyczno-informatycznej.
Uroczystość uświetnili szczególni goście:
- p. Joaquín Támara Espot, Radca ds. Edukacji z Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce;
- p. prof. dr hab. Stanisław Kasjan, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
- p. prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska;
- p. prof. dr hab. Andrzej Niedzielski z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Relacja zdjęciowa ->
TV Toruń o klasie dwujęzycznej z językiem hiszpańskim w GiLA ->

W dniu 30 września odbyło się naszej szkole po raz pierwszy Szkolne Forum Młodych Badaczy. Jest to nowa inicjatywa zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: Pani prof. Małgorzata Augustynowicz-Kłyszewska, Pani prof. Bożena Kmiecik, Pani prof. Anna Rygielska, Pan prof. Mariusz Kamiński.
Relacja zdjęciowa ->

Pani prof. Anna Rygielska otrzymała medal i wyróżnienie im. Zofii Matysikowej za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, popularyzację wiedzy chemicznej, rozwijanie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz aktywną działalność na rzecz edukacji chemicznej. Wyróżnienie przyznaje Polskie Towarzystwo Chemiczne, Sekcja Dydaktyki Chemii. Gratulacje!

Zapraszamy miłośników nauk przyrodniczych i wszystkich zainteresowanych uczniów, nauczycieli oraz rodziców na Szkolne Forum Młodych Badaczy, które odbędzie się 30 września 2015 r. (środa) w auli szkolnej w godz. 14.30 - 17.00. Zespół nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Pani prof. Anna Beata Kwiatkowska została laureatką 14. edycji Nagrody im. Marka Cara. To szczególne wyróżnienie p. Anna Kwiatkowska otrzymała za wybitne osiągnięcia w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, a w szczególności za aktywność związaną z popularyzacją wiedzy informatycznej wśród uczniów, studentów i nauczycieli, a także za organizowanie wielu uznanych inicjatyw w obszarze edukacji informatycznej. Gratulacje! Czytaj więcej ->

W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum Akademickim sprofilowaliśmy dotychczasowe dwie klasy pierwsze oraz powołaliśmy klasę dwujęzyczną z językiem hiszpańskim. Chcąc zaakcentować ten fakt, chcemy oficjalnie uruchomić ich działalność przy okazji inauguracji roku akademickiego.
Uroczysta inauguracja nowych klas pierwszych Gimnazjum Akademickiego odbędzie się w dniu 1 października br. o godz. 8.30 w Sali Posiedzeń Senatu w Hotelu Uniwersyteckim. W uroczystości wezmą udział szczególni goście:
- p. Joaquín Támara Espot, Radca ds. Edukacji z Ambasady Królestwa Hiszpanii w Polsce;
- p. prof. dr hab. Stanisław Kasjan, prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UMK;
- p. prof. dr hab. Adriana Szmidt-Jaworska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska;
- p. prof. dr hab. Andrzej Niedzielski z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Zapraszamy Rady Rodziców klas pierwszych Gimnazjum Akademickiego.

Szanowni maturzyści ZS UMK. Z myślą o Was uruchomiony został specjalny serwis maturalny (link na stronie głównej szkoły, na lewym marginesie). Będą tam zamieszczane wszelkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego w naszej szkole. Zapraszam do zapoznania się z zamieszczanymi tam informacjami.

Do 9 października 2015 roku uczniowie GiLA, którzy mają zamiar uczestniczyć w zajęciach na UMK, powinni:

Decyzję o możliwości uczestniczenia w zajęciach uniwersyteckich podejmie Rada Pedagogiczna w dniu 13 października 2015 roku.

W dniu 21 września br. odbyło się w naszej szkole spotkanie uczniów Liceum Akademickiego z absolwentami naszej szkoły. Absolwenci przybliżyli młodszym koleżankom i kolegom swoje historie związane ze studiowaniem oraz dalszą karierą i naukową. Inicjatorami i koordynatorami akcji byli: Pani prof. Monika Zalewska, Pan prof. Arkadiusz Kierys.

Pani Małgorzacie Witkowskiej-Jankowskiej
wyrazy współczucia z powodu śmierci męża
składają
dyrekcja, pracownicy i uczniowie ZS UMK w Toruniu.

Z początkiem roku szkolnego rozpoczęła się druga edycja ADAMED SmartUP, programu naukowo-edukacyjnego skierowanego do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy zawalczą o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę ubiegać się o stypendia naukowe.

Najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 24 września 2015 r., godz. 16.30.

W dniu 15 września br. w auli szkolnej dr hab. Maciej Trojan z Wydziału Psychologii UW (Zakład Psychologii Zwierząt) wygłosił wykład pt. O czym myślą zwierzęta? - rzecz o teorii umysłu. Inicjatorem i koordynatorem spotkania była Pani prof. Bożena Kmiecik.

W dniu 15 września miało miejsce pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie Koła Wolontariusza GiLA. Doświadczeni wolontariusze z poprzednich lat przybliżyli działalność koła oraz zachęcali młodsze koleżanki i kolegów do włączania się w niesienie pomocy innym. Opiekunami koła są Pani prof. Hanna Kiedewicz-Nappi oraz ks. Grzegorz Dobroczyński.

Szanowni Państwo, najbliższe spotkania z rodzicami odbędą się w dniu 18 września br. według harmonogramu:
- 16.00 - 16.30 - zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas gimnazjalnych (aula szkolna);
- 16.40 - 17.40 - zebrania klasowe dla klas gimnazjalnych: 1aG, 1bG, 1cG, 2aG, 2bG;
- 16.40 - 17.00 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów trzecich klas gimnazjum poświęcone egzaminowi gimnazjalnemu (s. 128);
- 17.00 - 17.40 - zebrania klasowe dla klas: 3aG, 3bG;

- 16.45 - 17.15 - zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas licealnych (aula szkolna);
- 17.20 - 18.00 - zebrania klasowe dla klas licealnych: 1aL, 1bL, 2aL, 2bL, 2cL;
- 17.20 - 17.35 - zebranie informacyjne dla rodziców uczniów klas maturalnych poświęcone egzaminowi maturalnemu (aula szkolna);
- 17.35 - 18.15 - zebrania klasowe dla klas: 3aL, 3bL;

- 17.45 - 18.45 - konsultacje indywidualne z nauczycielami.

- ok. 18.00 - zebranie nowej Rady Rodziców (aula szkolna).

Zapraszamy. Dyrekcja.

Tomasz Przybyłowski zdobył złoty medal, zostając zwycięzcą XXXVII edycji elitarnych zawodów - Konkursu Uczniowskich Prac Matematycznych. Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz miesięcznik "Delta". Finał zawodów odbył się w dniu 10 września br. w Warszawie podczas VI Kongresu Matematyków Polskich, gdzie Tomek przed kilkusetosobową widownią prezentował wyniki swojej pracy. Promotorem Tomka jest Pan prof. Henryk Pawłowski. Gratulacje!

Strony