Biwak Napoleoński pod Pułtuskiem 7-9/07/2005
Biwak Napoleoński w Będominie 5-7/08/ 2005


            Z pewnością nie wszyscy nasi Czytelnicy wiedzą, że w Polsce istnieje Armia Xięstwa Warszawskiego*, w skład której wchodzi: Pułk 2-gi Piechoty XW, Pułk 4-ty Piechoty XW oraz 3 Kampania II Batalionu Artylerii Pieszej. Oddziały nawiązują do tradycji Wojska Polskiego z lat 1807-1814. Głównym celem jest organizowanie rekonstrukcji bitew mających miejsce w kraju i za granicą, w okresie Księstwa Warszawskiego, kultywowanie tradycji, zapoznawanie, poprzez zabawę, z bogatą historią naszego kraju. Wojsko Polskie było w tym okresie jedną z najwybitniejszych armii i odnosiło zwycięstwa na polach wielu bitew.
            Gorąco zapraszamy, szczególnie miłośników historii do uczestniczenia w czasie wakacji w:
- Biwaku Napoleoński pod Pułtuskiem: 7 - 9 lipca 2005
- Biwaku Napoleoński w Będominie: 5 - 7 sierpnia 2005.
            Warto podkreślić, iż uszycie choćby munduru poprzedzone jest dokładnym studiowaniem zachowanych z tamtych czasów rycin, rysunków, wyszukiwaniem odpowiednich materiałów, guzików. Nawet elementy wyposażenia obozowego, naczynia, itp. wiernie odwzorowują epokę.
            W późniejszym okresie planowane są również:
- Bitwa pod Lipskiem 1813 - 14/16 X 2005 r.
- Bitwa pod Austerlitz 1805 - 02/04 XII 2005 r.

zachęcała
Natalia Białkowska


* Armia Księstwa Warszawskiego powstała na żądanie Napoleona, po jego zwycięskiej kampanii w latach 1806-1807. Był to jeden z warunków, dotyczących odbudowy państwa polskiego. Twórcami Armii byli gen. Jan Henryk Dąbrowski, gen. Zajączek oraz Książę Józef Poniatowski. Choć wielu rodaków liczyło na odbudowę Polski w kształcie istniejącym przed rozbiorami (Księstwo Warszawskie, niestety nie sprostało tym oczekiwaniom), ze szczególną energią zaangażowano się w organizowanie nowych sił zbrojnych. Powstała armia, która walczyła na terenie całej Europy. Była chlubą Księstwa Warszawskiego. Rzeczypospolita nigdy przedtem nie miała tak licznego i tak dobrego wojska.


Europa w 1812 roku