Anna Chęsy zajęła 8 miejsce i otrzymała tytuł laureata (medal srebrny), a Julia Przybylak uzyskała tytuł finalisty XLIV Olimpiady Biologicznej. Ania otrzymała również wyróżnienie za pracę badawczą pod tytułem Wpływ cieciorki pstrej (Securigera varia) i lucerny siewnej (Medicago sativa) na tempo wzrostu i rozwoju myszaciaków (Isturigia murinaria). Opiekunem dziewcząt jest Pani prof. Bożena Kmiecik. Gratulacje!

Nasi absolwenci zdobyli najwyższe laury w II Międzynarodowych Zawodach Matematycznych dla Studentów w Petersburgu (Rosja): Bartosz Bieganowski zdobył nagrodę drugiego stopnia, a Aurelia Bartnicka - nagrodę trzeciego stopnia. W klasyfikacji drużynowej (poza Bartkiem i Aurelią UMK reprezentował jeszcze Daniel Strzelecki) nasza uczelnia zajęła piąte miejsce. Gratulacje! Czytaj więcej ->

Nasza absolwentka dr Joanna Kułaga-Przymus otrzymała Nagrodę im. K. Kuratowskiego za prace z teorii ergodycznej. Gratulacje! Czytaj więcej ->

Kacper Kowalczyk, Przemysław Kowalewski, Mateusz Kwiatkowski, Kinga Lubomska, Piotr Tyburski uzyskali tytuł laureata konkursu matematycznego Liga Zadaniowa. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Bożena Staszkiewicz. Gratulacje!

Laura Lis uzyskała tytuł laureata, natomiast Jakub Pypkowski, Aleksander Otłowski, Radosław Grodzki i Cezary Mazur uzyskali tytuł finalisty XLI Olimpiady Geograficznej. Opiekunami uczniów są Pani prof. Anna Zaklikiewicz oraz Pan prof. Arkadiusz Stańczyk. Gratulacje!

Podczas zawodów finałowych odbył się również drużynowy konkurs terenowy (regulamin), w którym czołowe miejsca zajęły drużyny naszych uczniów: drużyna Radka zajęła drugie miejsce, natomiast drużyna Jakuba – trzecie.

Ponadto Jakub Pypkowski uzyskał kwalifikację na międzynarodowe zawody geograficzne – „Olimpiadę Bałtycką” – które odbędą się w dniach 25-29 czerwca w Valmierze (Łotwa) (Zasady kwalifikacji).

Klaudia Laks i Julia Giełdon zostały laureatkami, natomiast Rafał Zbonikowski, Robert Wojciechowski, Radosław Wójcick, Krystian Lewkowicz, Kamil Marudziński i Anna Lipka uzyskali tytuły finalisty 61. Olimpiady Chemicznej. Licznemu gronu młodych chemików oraz opiekunom: Pani prof. Małgorzacie Augustynowicz-Kłyszewskiej, Pani prof. Annie Rygielskiej oraz Panu dr Andrzejowi Wolanowi (UMK) gratulujemy i dziękujemy za tak wspaniałe wyniki!

Aleksandra Jankowska zdobyła 1 miejsce, natomiast Katarzyna Domarecka - 2 miejsce w konkursie językowym Poliglota Toruński 2015 dla gimnazjum. Opiekunami uczennic są Pani prof Monika Zalewska i Pani prof. Małgorzata Kumiszcze-Fidos. Gratulacje!

Grzegorz Hilmantel uzyskał tytuł laureata, natomiast Magdalena Gauden, Monika Giełdon, Aleksander Goździewski, Kacper Kowalczyk, Agata Rapior, Paweł Romanowski i Jakub Tarczykowski uzyskali tytuł finalisty Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulacje! Pełna lista laureatów i finalistów ->

20 kwietnia 2015 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Pamięci o Holokauście. Zapraszamy do przeczytania numeru specjalnego naszej gazetki oraz obejrzenia relacji zdjęciowej. Grupa zainteresowanych uczniów w niedzielę (19 kwietnia) zwiedziła Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i obejrzała spektakl pt. Dybuk w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Opiekunami były Panie: dr Edyta Bugaj-Brauze, dr Joanna Jagodzińska-Kwiatkowska, mgr Magdalena Gołębiewska i mgr Alicja Kopcewicz.
Link do gazetki ->

Jakub Ferek otrzymał wyróżnienie w 5. Ogólnouniwersyteckim Konkursie Recytatorskim GAŁCZYŃSKI w 110. rocznicę urodzin poety. Opiekunem Jakuba jest Pani dr Edyta Bugaj-Brauze. Gratulujemy sukcesu!

Podczas tegorocznego Festiwal Nauki i Sztuki nasza szkoła, jak co roku, włączyła się w organizację imprez. W GiLA odbyły się dwa wydarzenia: Matematyka na wesoło oraz Baw się chemią. Obydwa przedsięwzięcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Relacja zdjęciowa - Matematyka na wesoło (FOTO: Natalia Łożykowska) ->
Relacja zdjęciowa - Baw się chemią (FOTO: Natalia Łożykowska) ->

Na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK nasi uczniowie: Kamil Mańkowski, Kamil Kaznowski, Cezary Dudkiewicz, Szymon Zelek, Wojciech Sikorski, podczas imprezy pt. "Sekretne życie pikseli - wystawa interaktywna" pokazywali napisaną przez nich grę z kategorii "interactive fiction" pod tytułem "Postępowanie w wypadku pożaru" polegającą na podejmowaniu właściwych decyzji. Gra cieszyła się dużym zainteresowaniem i po udoskonaleniach może być niezwykle przydatna - interaktywna symulacja rzeczywistego zagrożenia uświadamia, jak wiele błędów możemy popełnić i uczy prawidłowego postępowania w razie pożaru. Pracą zespołową grupy kieruje Pan Maciej Koziński z WMiI.

Nasi uczniowie natomiast korzystali z innych imprez organizowanych w ramach Festiwalu, m. in. w Konkursie wiedzy o języku polskim "Polacy nie gęsi", gdzie laureatami zostali: Gabriela Ciesielska (I miejsce), Zofia Dąbrowska (II miejsce), Jakub Grzegorzewski i Martyna Stępniewska (ex aequo III miejsce). Opiekunką uczniów jest Pani dr Ilona Glatzel. Gratulujemy!

Strony