Czternaścioro uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego otrzymało Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w minionym roku szkolnym. Nagrodzeni uczniowie: Bartłomiej Bollin, Iwona Chaberska, Wojciech Drozd, Albert Juszczyk, Zofia Kaczmarek, Wojciech Olejniczak, Zuzanna Opała, Maciej Procyk, Tomasz Przybyłowski, Albert Roethel, Mateusz Sieniawski, Kamil Stankiewicz, Katarzyna Śladewska, Stanisław Świtała. Gratulujemy wspaniałych sukcesów!

W dniu 7 grudnia 2017 r. w VII LO w Toruniu odbyły się eliminacje do Debat finałowych. Każda drużyna debatowała trzy razy na trzy z czterech podanych tematów. Ostatecznie w Collegium Maximum 18 stycznia 2018 odbędą się dwie debaty finałowe w których Liceum Akademickie Drużyna I: Przemysław Kocioruba, Michał Ciepliński, Jakub Królak, Stanisław Świtała i Drużyna II: Mateusz Malikowski, Julia Kosińska, Piotr Konopka, Łukasz Kilichowski będą walczyć o pierwsze i trzecie miejsce z IV LO w Toruniu. Uczestnikom gratulujemy perfekcyjnych oracji i bardzo dobrego przygotowania do dyskusji na trudne i skomplikowane tematy: Literatura jest najbardziej wpływową dziedziną sztuki. Wielkie ideologie odegrały w historii negatywną rolę. Program 500+ należy ocenić pozytywnie. Społeczeństwo polskie zdało egzamin w obliczu Holocaustu. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Maria Jadczak. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zuzanna Sędziak zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie literackim w języku hiszpańskim Giner de Los Rios organizowanym przez Ambasadę Hiszpanii w Polsce. Opiekunem Zuzi jest Pani prof. Agnieszka Chabros. Gratulacje!

Michał Ciepliński, Jakub Królak, Stanisław Świtała, Arkadiusz Piekarski, Stanisław Kostulski, Adrian Szymański i Illia Smyrnov zakwalifikowali się do etapu okręgowego XLIV Olimpiady Historycznej. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Arkadiusz Kierys. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Marcel Korpal, Tomasz Dądela, Antoni Koszowski, Aleksandra Staszewska, Grzegorz Zaleski, Stefan Rucki i Jakub Jakubowski zakwalifikowali się do zawodów okręgowych XXV Olimpiady Informatycznej. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Anna Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Do II etapu Olimpiady Cyfrowej zakwalifikowało się 11 naszych uczniów Liceum Akademickiego: Marcel Korpal, Filip Szykuła, Kamil Szydłowski, Aleksandra Staszewska, Michał Prochera, Łukasz Komoszyński, Grzegorz Zaleski, Maciej Procyk, Jakub Korzeniewski, Antoni Kowalczuk, Dawid Zapolski. Opiekunem uczniów jest Pani prof. Anna Kwiatkowska. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Podczas kiermaszu ozdób i kartek świątecznych uczniów Gimnazjum i Liceum Akademickiego oraz podopiecznych z Lasek, który odbył się w naszej szkole w dniu 24 listopada 2017 r., zebraliśmy kwotę 636,14 zł na zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach koło Warszawy. Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich, którzy wsparli naszą akcję. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Pani prof. Violetty Klugowskiej oraz uczennic: Marceliny Wiśniewskiej, Mai Sokół, Hanny Barakat, Natalii Tyszka. Akcję charytatywną koordynowali Pani prof. Hanna Kiedewicz-Nappi oraz o. Grzegorz Dobroczyński.

W październiku i listopadzie br. uczniowie Gimnazjum Akademickiego oraz uczniowie klas pierwszych Liceum Akademickiego realizowali projekt edukacyjny PAH Otwórz się na Cele Zrównoważonego Rozwoju. Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych i lekcjach tematycznych, pod opieką Pani prof. Hanny Kiedewicz-Nappi i Pana prof. Arkadiusza Stańczyka. Polska Akcja Humanitarna w Tygodniu Edukacji Globalnej zaproponowała grupie gimnazjalistów edukacyjny Escape Room dotyczący problemów Afryki.
Relacja z warsztatów w TV Toruń ->

Szkolne Koło Caritas przeprowadziło zbiórkę funduszy w ramach dorocznej akcji Warto być bohaterem, zakończonej 24 listopada. W tym roku celem działań Caritas Diecezji Toruńskiej było wsparcie budowy szkoły w Burundi a nasza młodzież przekazała na ten cel 80 PLN. Działania koordynowała Pani Prof. Ewa Krzyżanowska przy wsparciu O. Grzegorza Dobroczyńskiego.

Najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 r., godz. 16.30.

Maciej Procyk, Michał Winogrodzki, Jakub Zieliński, Filip Szykuła, Elie Boulanger zakwalifikowali się do zawodów II stopnia 44. Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej. Opiekunem uczniów jest Pan prof. Mariusz Kamiński. Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

W dniu 13 listopada uczniowie Liceum Akademickiego rozegrali półfinały Mistrzostw Torunia w piłkę ręczną. W pierwszym meczu pokonaliśmy X LO, w decydującym o wejście do finału przegraliśmy z ZST. W rozgrywkach szkół ponadgimnazjalnych na 15 szkół uplasowaliśmy się na 5-6 miejscu. Gratulacje dla zespołu oraz opiekuna Pana prof. Dariusza Pawłowskiego!

W dniu 16 listopada 2017 roku odbyły się szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Na wydarzenie składały się projekcja filmu „Azyl” w reżyserii Zuzanny Kuffel i Marka Mikołajczyka (V LO) oraz pokaz tańców kaukaskich. Wystąpiły dzieci z ośrodka dla cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza pod opieką p. Ewy Wójcik oraz p. Wioletty Ignasiak. Dzięki wsparciu Fundacji ZS UMK GiLA, gości podjęliśmy obiadem i słodkim poczęstunkiem. Wycieczkę zwieńczyła wizyta grupy w Planetarium. Inicjatorką spotkania była Zuzanna Kuffel. Opiekę nad wydarzeniem sprawowały: Pani prof. Elżbieta Karczewska-Musiał, Pani prof. Hanna Kiedewicz-Nappi oraz Pani prof. Maria Jadczak. Gościom z ośrodka zostały przekazane dary, z zakończonej w środę zbiórki odzieży zimowej, zabawek i gier planszowych. Dziękujemy Społeczności Szkolnej za mobilizację oraz Szkolnemu Kołu Wolontariusza za organizację przedsięwzięcia już po raz trzeci.
FILM: „Azyl” - Ośrodek dla cudzoziemców w Grupie - Albatrosy 2017

Strony

Rekrutacja

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Akademickie w Toruniu jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".